2008 möten med verksamhetsansvariga, minnesanteckningar