210218 Bilder

Här är några bilder från sammanräkningen av rösterna och justering av protokollet.

Justeringsmännen Birgitta Gradén och Ulf Lundquist


Mötesordföranden Bo Wickberg

Granskning av mejlröster