2021 Årsmöte

210218: Nu är röstningen avslutad och rösterna räknade. 131 medlemmar röstade JA och 2 röstade NEJ. Klicka här för ett referat.

Klicka här för några bilder av sammanräkningen av rösterna och justering av protokollet.

- - - - -

Så här stod det om årsmötet i MedlemsNytt 2020:4:

"Välkommen till årsmötet torsdag 18 februari 2021 kl 13.30 i Nybrokyrkan, Promenaden 35. Anmälan krävs. OBS! att Nybrokyrkan är preliminär lokal, när Wallmanssalen är klar flyttas mötet dit. Besked om lokal ges vid anmälan och här på webben."

Men sedan kom "andra vågen" och förnyade coronarestriktioner. Det blir svårt att ha ett "vanligt" årsmöte om vi bara får vara åtta personer närvarande. Så i stället blir det "per capsulam".

På grund av den pågående pandemin har SPF Seniorerna centralt givit tre olika alternativ för att genomföra årsmötena inom Distrikt och Föreningar. SPF Seniorerna Falun har valt det alternativ som vi funnit att vi kan genomföra så att varje medlem kan få del i ett Årsmöte. Det alternativ som valts är att Årsmötet sker "per capsulam". Det innebär följande:

Med upprättad dagordning enligt stadgarna och sedvanliga kommentarer till dagordningen upprättas ett "per capsulam" Årsmötesprotokoll.

Samtliga övriga handlingar inför ett Årsmöte tillsammans med ovan nämnda handlingar finns som vanligt utlagda på vår hemsida under Årsmöteshandlingar.

De som har gruppmejl hänvisas till att gå till hemsidan och studera protokollet samt de handlingar i övrigt som man vill ta del av. De kommer även att få två länkar (se nedan) för att rösta om man godkänner protokollet eller inte. Utrymme för kommentarer finns. Den valda processen innebär att man endast kan ta ställning till hela protokollet.

De som inte har anmält tillgång till gruppmejl kommer att få ett vanligt postutskick. Utskicket innehåller förutom detta brev, kopia på dagordning, kommentarer till dagordning, budget för 2021 samt "per capsulam" Årsmötesprotokoll. Dessutom ett svarsbrev där man kryssar i godkänner eller godkänner ej. Noterar eventuella kommentarer och skriver sedan under. Du skickar själv svaret i ett brev till SPF Seniorerna Falun, Åsgatan 37, 791 71 FALUN

Svaren via länkarna i gruppmejl liksom postsvar skall vara SPF expeditionen tillhanda senast den 17 februari kl.13.00.

Summering av inkomna svar och formellt avslut av Årsmötet sker 2021-02-18 kl.13.30 genom justering av protokoll. Det innebär underskrift av ordförande, sekreterare samt valda justerare.

Summering av inkomna svar kommer att arkiveras tillsammans med originalprotokollet.

Årsmötesprotokoll "per capsulam"

Klicka här om du säger ja till protokollet (Röstningen är avslutad).

Klicka här om du säger nej till protokollet (Röstningen är avslutad).

Föredragningslista Bilaga 1.
Kommentarer till föredragningslistan
Verksamhetsberättelse för 2020 Bilaga 2.
Resultatrapport 2020 och Balansrapport 2020 Bilaga 3.
Revisionsberättelse Bilaga 4.
Verksamhetsplan för 2021 Bilaga 5.
Organisationsschema Bilaga 6.
Budget för 2021 Bilaga 7.
Valberedningens förslag till funktionärer

För Styrelsen SPF Seniorerna Falun
Anders Sätterberg
Ordförande

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Se stadgarna.