En hälsning från valberedningen

Kära vänner i SPF Seniorerna i Falun!

Det är snart dags för ett nytt år och med det också ett nytt årsmöte i vår aktiva SPF-förening. Det är många som är delaktiga i såväl styrelsearbete som i de många kommittéer vi har. Ett varmt tack till alla som lägger ner tid och arbete på att få vår förening så aktiv.

Nu behöver vi fler som vill vara delaktiga. Här är några poster där vi behöver få nya ledamöter:

  • I styrelsen avgår ett par ledamöter och tyvärr vår ordförande, som kommer att flytta från Falun.
  • I resekommittén behöver vi en ansvarig efter Ingalill Bergvall, som visserligen gärna blir kvar i kommittén, men som vill avgå som ansvarig.
  • I studiekommittén efter Pia Ekström behöver vi också en ansvarig.
  • Patientråden behöver få en ansvarig efter Margareta Dunkars.

Årsmötet väljer endast styrelseledamöter och ansvariga för kommittéerna. Sedan utser respektive kommitté sina medlemmar.

Du som gärna vill vara lite mer aktiv i föreningen: ta kontakt med någon av oss i valberedningen! Vi är ju många medlemmar, så det gör det ju lätt om vi kan hjälpas åt!

Hör gärna av dig så snart som möjligt! Tack på förhand för ditt engagemang!

För valberedningen:

Ann-Britt Åsebol,  annbritt.asebol@gmail.com, 070 – 595 1802

Birgitta Klahr, birgitta.klahr1945@hotmail.com, 073- 157 7057