Trygghet vid deltagande i SPF-aktiviteter

Nedan beskrivs ett par åtgärder/information som syftar till att deltagande i aktiviteter som anordnas av SPF Seniorerna Borlänge ska kännas tryggt.

Det ena är information om föreningens hjärtstartare och det andra är vad som gäller vid deltagande vad avser olycksförsäkring.

Hjärtstartare

Styrelsen för SPF Borlänge tog för några år sedan beslut att anskaffa en hjärtstartare i avsikt att vara garderade om någon skulle drabbas av plötsligt hjärtstopp. Föreningen köpte även utbildning i HLR (HjärtLungRäddning). Utbildningen genomfördes av en kompetent sjuksköterska från Akuten Falu Lasarett och med erfarenhet av att arbeta på SOS och vara behjälplig när någon ringer om sjukdomsfall. Deltagare var styrelsen och ett flertal av personer som ingår i våra kommitter.

Utbildningen repeterades under juni 2022 i avsikt att upprätthålla kompetensen.

Tanken är att föreningens hjärtstartare ska vara med på alla arrangemang som anordnas. Det innebär ex.vis att hjärtstartaren är med

-       På hemliga resan

-       På månadsmöten i Pingstkyrkan

-       På nöjeskvällar

        Etc.

Vår förhoppning är att den aldrig ska behöva användas.

 

Mötesförsäkring

Samtliga medlemmar omfattas av SPF Seniorernas mötesförsäkring vid olycksfall i samband med aktiviteter anordnade av förening, distrikt eller förbund. Mötesförsäkringen gäller även vid oavlönat arbete som utförs på uppdrag av SPF Seniorerna.

Mötesförsäkringen betalas av förbundet och behöver inte tecknas av den enskilde medlemmen utan ingår i medlemsavgiften.

Det är ett exempel på vad vi som medlemmar får för vår medlemsavgift. Vidare kan det kännas tryggt för oss att veta att man är olycksfallsförsäkrad när man deltar i SPF-aktiviteter.