Vattengymnastik i samarbete med HjärtLung Borlänge

På grund av för lågt intresse har SPF Borlänge tyvärr tvingats upphöra med vattengymnastik i egen regi. Men här en ny möjlighet i samarbete med HjärtLung.