Lunch tillsammans fredag 2 juni kl. 13.00

Vi fortsätter ”lunch tillsammans” med att besöka ännu en ny restaurang, nämligen Haganäs restaurang.