Vårens datum för bokcirkeln

Gå med i en bokcirkel? Nedan info om SPF Borlänge bokcirkel samt vilka dagar man träffas.

Klicka här!