Demens - studiecirkel

Är du intresserad av att lära dig mer om demenssjukdomar, förhållningssätt och bemötande?

Under våren startar Smedjebackens kommun kostnadsfria studiecirklar under tre tillfällen, två timmar varje gång.

Ni kan välja om ni vill deltaga på dagtid 14.00 - 16.00 eller kvällstid 17.00 - 19.00.
Ange önskemål i intresseanmälan.

Tid och plats meddelas efter anmälan som ska vara inne senast 28 februari 2023 till Anhörigsamordnare/Demensvårdsutvecklare Lena Eriksson,
på telefon 0240-66 03 68 eller via mail lena.eriksson@smedjebacken.se

Anmälan kan också göras till
Gert-Ove Sandberg, 072 - 577 61 47 eller via mail 024076147@telia.com

Välkomna med anmälan.