Trygghetsvandringar

Vandringar för att upptäcka och åtgärda risker i samhället.

Trygghetschefen i Smedjebackens kommun, Carl-Fredrik Norgren, har startat vandringar i Smedjebacken och Söderbärke för att tillsammans med föreningar, polis, Bärkehus och andra berörda, upptäcka och belysa det som i samhället upplevs som otryggt.
Förhoppningsvis kommer också berörda att åtgärda det som påpekats.

Här nedan finns det som framkom vid vandringarna i oktober 2022.

Tryggehtsvandring Smedjebacken 2022-10-20.

Trygghetsvandring Söderbärke 2022-10-28.