Mötesförsäkring

Vilket skydd har jag om jag drabbas av olycksfall i samband med en aktivitet i SPF?

Mötesförsäkring

Samtliga medlemmar omfattas av SPF Seniorernas mötesförsäkring vid olycksfall i samband med aktiviteter anordnade av förening, distrikt eller förbund.

Mötesförsäkringen gäller även vid oavlönat arbete som utförs på uppdrag av SPF Seniorerna.

Mötesförsäkringen betalas av förbundet och behöver inte tecknas av den enskilde medlemmen utan ingår i medlemsavgiften.

Mer information om försäkringar finns  på
https://www.spfseniorerna.se/formaner/forsakringar/skandia/