Träff med förbundet

En informationsträff med många tips och råd.

Idag, den 30 maj, var tre personer från varje SPF-förening i Dalarna inbjudna att lyssna till och diskutera med Peter Sikström, generalsekreterare på SPF Förbundet.
Meningen var att också Förbundsordförande Eva Eriksson skulle har deltagit, men hon hade fått förhinder.

Eftersom det snart är val rörde sig informationen och diskussionerna mycket kring viktiga frågor som vi kan ta upp med våra lokala och regionala politiker.

Inledningsvis berättade Peter om arbetet på förbundet för att, trots att vi är en opolitisk organisation, kan arbeta med politiska frågor.
Bland annat har SPF synts mycket i olika media och fört fram förändringsförslag  till gagn för seniorerna.

Detta har bland annat lett till att SPF nu i Kantar Sifos senaste Anseendeindex för organisationer ökar SPF Seniorerna i anseende jämfört med 2021. Förbundet får 2022 ett index på 45 vilket är ett gott betyg från allmänheten och placerar SPF Seniorerna i toppskiktet. Genomsnitt för samtliga organisationer som ingår i undersökningen är 40.

Vi pratade också om frågor där SPF kan och ska ha åsikter:

  • Höjd pension
  • Minska springet i hemtjänsten (antal personal som arbetar hos seniorerna)
  • God och nära vård (medverka i införandet av detta)
  • Olika former av boende (vilket behov finns lokalt)

Det finns mycket vi kan göra genom att diskutera med lokala politiker, bjuda in dom till våra möten mm.

Gert-Ove Sandberg
Orförande