Björborevyn

SPF Ludvika ordnar resa till Björborevyn

Är Du intresserad av att följa med till Björbo-revyn? Vi har bokat biljetter till den 22 januari 2022 kl 14.00. Efter föreställningen fikar vi i deras servering.

Meddela Ditt intresse till
Ulla Öström mobilnr 070-251 84 72
eller
Kerstin Löfgren, (gärna sms)
mobilnr 070-776 02 05.

Biljetten kostar 325:- sen tillkommer kostnad för bussresan (beroende på antal resenärer) samt för fika. Vi återkommer med uppgift om samtliga kostnader, kontonummer och senaste betalningsdag.

Välkomna med intresseanmälan!

Kerstin