Justering av program

Höstprogrammet har justerats på grund av sjukdom