Falltrygghet för äldre

Inbjudan till kurs

Forskning visar att genom specifik och målinriktad träning kan man minska risken för att ramla och skada sig.

Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi vi Högskolan Dalarna, är en av författarna till en bok som grundar sig i 40 års forskning om effektiv träning för att förebygga fall och fallskador. I den senaste forskningen på detta område har Michail studerat ett judoinspirerat träningsprogram som tagits fram för att förebygga fallskador.

– När vi har studerat personer som har fått träning i den judoinspirerade falltekniken har vi sett slående resultat. Deltagarna har fått ökad fallkompetens, blivit starkare och fått bättre balans. Nu har vi samlat kunskapen om detta i en bok för att den ska komma till nytta för fler personer i samhället, säger Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna.

Marina Arkkukangas och Michail Tonkonogi har skrivit boken ”Fall, fallrisk och fallprevention”, en bok som kan användas som läromedel och täcker såväl teoretiska som praktiska aspekter på de specifika fallrisker som följer med åldrandet. Dessutom presenteras praktiska träningsprogram och övningar inriktade på att förebygga fall och fallskador. Kunskapen kan även vara intressant för äldre personer som vill stärka sin hälsa och sitt välbefinnande samt minska risken för en fallolycka.

Klicka HÄR så ser ni hela inbjudan.