Nytt om promenader och boule

Nytt om Promenader och Boule

Promenader
Från och med den 21 oktober startar vi våra promenader från Barken Arena på onsdagar klockan 10.00.
Efter promenaden intar vi medhavd fikakorg i cafeterian i arenan.
Vi kommer också att genomföra enklare gympaövningar där vi använder material från tidigare gympaträffar samt några övningar som Sofia visat på SVT.

Boule
Vi har beviljats extra föreningsbidrag för inköp av softboule-utrustning.
Detta möjliggör att vi kan utöka vår aktivitet i Barken Arena under vinterhalvåret.
Dessa aktiviteter motverkar ofrivillig ensamhet samtidigt som vi kan fortsätta att träna kastteknik och locka fler medlemmar till verksamheten.
Verksamheten ska bedrivas inom ramarna för gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Socialt umgänge, tävlingsmoment, skratt, träning, allt på en gång och på ett enkelt sätt.

Välkomna!