Skärpta restriktioner

Samtliga verksamheter som vi bedrivit inom SPF Seniorerna Barkenbygden kommer att pausas med omedelbar verkan från och med den 17 november 2020 och pausen gäller för resten av året.

Detta gäller Boule-spel, promenader med gymnastik samt medlems-, mellan- och styrelsemöten.
Vidare kommer den planerade jullunchen på Norrbärke Värdshus att ställas in. Erlagda avgifter återbetalas.

Detta beroende på att smittspridningen av covid-19 under hösten ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt.
Smedjebackens kommun har också beslutat att stänga bland annat Barken Arena.

Regeringen aviserade den 16 november att man avser att skärpa restriktionerna för att minska risken för smittspridning.
Förslaget i promemorian innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Till detta finns lokala råd för region Dalarna.

Promemorian väntas träda i kraft den 24 november och utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor.
Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.

I region Dalarna finns beslut om lokala allmänna råd.
Dessa innebär att vi som vistas i länet ska:
• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.
Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.
Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
• Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
• Avstå från att göra onödiga resor.
Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Detta beslut gäller till och med den 10 december 2020, men kan komma att förlängas.

Jag hoppas att ni har förståelse för dessa åtgärder som vi vidtar för att inte medverka i smittspridning av Covid-19.
I styrelsen ser vi fram emot att kunna börja 2021 med mer normala aktiviteter.

Hälsn.
Gert-Ove Sandberg
Ordförande
SPF Seniorerna Barkenbygden