Förtydligande

Uppdaterade rekommendationer gällande aktiviteter.

På måndagens presskonferens (16 november) med regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterades striktare restriktioner för att motverka den allvarliga och ökade smittspridningen av corona-viruset i Sverige.
Dessa restriktioner gäller alla åldrar i hela landet och väntas träda ikraft den 24 november.

Restriktionerna gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, eftersom det är dessa som regeringen har laglig grund att ålägga restriktioner. Regeringen och Folkhälsomyndigheten var mycket tydliga med att restriktionerna bör genomsyra hela samhället, även privatlivet.
Det har nu kommit förtydliganden från såväl myndigheterna som från vårt förbund.

Dessa innebär att:

  • Alla aktiviteter som genomförs inomhus pausas.
  • Det  fortfarande går bra att genomföra aktiviteter utomhus, men deltagarantalet ska begränsas till högst 8 personer i varje grupp.

Vi fortsätter alltså med promenaderna men begränsar grupperna till 8 personer. Brukar ni vara många som deltar exempelvis vid promenader kan ni starta i mindre grupper på olika tider, promenera på olika platser eller erbjuda promenad på flera dagar.
När nu Barken Arena stängts utgår promenaderna  fram till den 16 december från Sågstugan.

I övrigt gäller som tidigare Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att ta hänsyn till eventuella lokala/regionala restriktioner.

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
• Tvätta händerna ofta, med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
• Håll minst en armlängds avstånd till andra både inom- och utomhus.
• Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt och undvik kollektivtrafik.
• Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att minska smittspridningen så att vi så snart som möjligt kan återuppta våra aktiviteter igen.
Till dess får vi anpassa oss till rådande läge och göra det vi kan för att hålla den sociala kontakten med varandra.
Vi ställer inte in, vi ställer om.
Ring varandra, arrangera möten på webben, genomför aktiviteter utomhus i grupper om högst 8 personer.
Håll i och håll ut, tillsammans klarar vi detta.