Håll i, håll ut, håll avstånd

Folkhälsomyndigheten har i sina råd skrivit att alla äldre ska, så långt det är möjligt, skyddas från smitta av olika virusinfektioner.

För att minimera risken av att våra medlemmar smittas har samtliga planerade medlems- och mellanmöten ställts in.

Detta gäller i första hand till den 30 september.
Om Folkhälsomyndigheten kommer med nya råd återkommer vi med hur vår verksamhet kan fortsätta att bedrivas.

Följande möten berörs:
a) 17 mars - Historien om Spann-Karin (Föreläsaren sjuk)
b) 24 mars - Hörselpedagog och Audionom (Föreläsare får ej komma)
c) 14 april - Bildspel Skottlandsresa (Flyttas till annat datum)
d) 21 april - Resa till Gammelgården och Gruvmuséet i Ludvika (Ställs in tills vidare)
e) Internetkafé som planerades till 28 april och 19 maj skjuts på framtiden.

Kontinuerligt följer styrelsen utvecklingen av risken för smittspridning och ytterligare förändringar kan komma att beslutas.
Vi ser över möjligheterna att bedriva ytterligare verksamhet som kan rymmas inom myndigheternas råd.

Men vi kan fortsätta med:
Promenader på onsdagar (vid Sågstugan) och Boule (på Herosfältet).
Dock uppmanar vi medlemmarna att följa Folkhälsomyndighetens råd - att stanna hemma om man känner symptom på förkylning och att hålla avstånd.