Vad gör Svenska Afghanistankommittén

Fullsatt i Församlingshemmet på SPF:s senaste månadsträff