Inget januarimöte

Styrelsen har tagit beslutet att ställa in månadsträffen den 18 januari pga smittoläget.

Väldigt tråkigt men vi vill inte ta några risker.