Månadsmöte på Församlingshemmet igen!

Nu verkar tillvaron återgå till det normala!