Årsmöte 2021

Notera 25 maj kl. 13 på Gammelgården! Första gången ...

Första gången på över ett år som vi får träffas igen i SPF!
Föredragningslista enligt föreningens stadgar. 
Mer info kommer framöver! 
Hälsningar från styrelsen