Inte Ensam

Projekt ”Inte Ensam” under Coronans år 2020 går vidare

Ibland kan det vara bra att skriva ner tankar och upplevelser. Alla över 65 år är nu välkomna att skicka in berättelser om hur man upplever tillvaron under detta märkliga Coronans år 2020. En del bidrag ska publiceras på hemsidan Inte Ensam. Alla berättelser kommer sedan att tas om hand av Institutet för Språk och Folkminnen och bevaras för framtiden! Läs mer om det här http://inteensam.org/coronans-ar-2020/
Mycket kommer att hända under hösten. En utbildning för "ambassadörer" via webben i tre steg ska startas. Utbildningen börjar med en webbsändning den 17 september kl. 10-12 som alla som vill kan följa. Så småningom ska det också bli ett studiecirkelmaterial. Skicka in era berättelser till inteensam@spfseniorerna.se eller med vanlig post till: SPF Seniorerna, att: Inte ensam, Box 22574, 104 22 Stockholm.