Hej operavänner!

Vi som bor "ute på vischan" (nästan) om man får säga så har ju den otroliga förmånen att kunna "gå på Metropolitan" här uppe!

Nu på lördag den 2 februari kl. 1900 har vi chansen att se Carmen på Bio Visir i Leksand. 250:- inklusive gott fika som de ordnar mycket trevligt. Vi åker i egna bilar. Kontakta någon du känner för samåkning eller ring Anne Höglin, 076-834 67 35.