Lärorik HLR-kurs

Vi var 8 SPF-are som deltog i en mycket lärorik Hjärt-Lung-Räddningskurs (HLR) som Linda Wallander från Räddningstjänsten ledde.

Teori och praktik varvades. Här lyssnar Anita, Lotta, Anders, Gerd, Ulla, Eva, Anne (och Åke bakom kameran) när Linda går igenom S-ABC: S för den ingripande personens säkerhet, t.ex. trafiksituationen. A för att kolla andning, B blödning och C cirkulation. 

Här är vi i full gång med att träna HLR på dockor - 30 kraftiga kompressioner mot bröstkorgen, 2 inblåsningar, osv. osv. tills ambulansen kommer. 

Linda demonstrerar Hjärtstartaren, hur man placerar plattorna på bar överkropp och sedan lyssnar på instruktioner från apparaten. 
Vi tyckte alla att det var en mycket viktig och givande kurs, väl avvägd mellan teori och praktik och allt mycket pedagogiskt upplagt av Linda! Mycket tid för frågor!

Obs!
Nu blir det ett nytt kurstillfälle den 7 mars kl. 09.00-11.30 på Räddningstjänsten. Tag chansen, först till kvarn! Anmäl till Agnetha Wallander tel. 070-516 03 02.

Text: Anne Höglin
Foto: Anne Höglin och Åke Rohdin