Årsmöte 2020

Medlemmarna i SPF Rättviksringen kallas till årsmöte
tisdagen den 18 februari 2020 kl. 13.00.

Plats meddelas senare i Rättviks Nytt.
Föredragningslista enligt föreningens stadgar.
Välkomna!