DigidelCenter

Varmt välkommen till Rättvik kommuns DigidelCenter - en plats för digitalt lärande.

Rättviks kommun har fått projektmedel från Internetstiftelsen för att kunna etablera ett DigidelCenter i Kulturhuset. Syftet är att öka delaktigheten genom digital teknik bland alla kommuninvånare. Projektet pågår 2018-2020 och ska därefter övergå till att vara en del av kulturhusets ordinarie verksamhet.

Tanken är att DigidelCenter ska vara en fri plats för digitalt lärande. Varje medborgare ska utifrån egna behov kunna lära sig mer om dels olika digitala tjänster och uttryck dels hur digitaliseringen påverkar samhällets utveckling och människan som individ. Den demokratiska aspekten av verksamheten är väldigt viktig.
På sikt ska vi erbjuda råd, stöd och handledning i digitala frågor varje vardag. Du ska kunna få hjälp med teknik, gå på föreläsningar och delta i workshops och studiecirklar med olika teman. Alla åldrar är välkomna och all verksamhet är avgiftsfri för dig som vill delta.

Öppettider
DigidelCenter öppnar i etapper. Från och med den 1 april är centret öppet:
helgfria måndagar och torsdagar klockan 14-16
Som besökare möter du då personer med olika digitala kompetenser. Tillsammans försöker vi besvara de frågor eller lösa de problem du har. Allt som sker när vi träffas hjälper oss att utveckla verksamheten så att vi kan motsvara de behov och förväntningar som finns.
Utöver de angivna öppettiderna kan särskilt öppethållande förekomma.