Norrboda Gammelstad

Månadsmötet tisdagen den 15 maj är en utflykt till Norrboda Gammelstad med guidning.
Klicka på rubriken så får ni lite praktisk info!

  • Norrboda Gammelstad

Samling vid Församlingshemmet klockan 13.00 för vidare färd med buss. Kostnad 50 kronor.
Var och en tar med sig egen fikakorg. Lämplig klädsel för rådande väder-förhållande.

Norrboda Gammelstad är en bysamfällighet i Norrboda, Rättviks kommun. Samfälligheten omfattar gårdarna Nissnissgården och Finngården. Ursprungligen bestod de av 39 timmerhus, varav 27 bevarats belägna på var sin sida om en bygata. Byggnaderna står på sina ursprungliga platser utom två fähus som ersatts med ditflyttade. De äldsta byggnaderna är från början av 1600-talet och uppförda i slutna fyrkanter med smala öppningar mellan husen. Utanför byggnaderna ligger fägårdar och friliggande förrådshus som tillkom under 1800-talet.

Varmt välkomna till en spännande och innehållsrik eftermiddag!