Publicering av bilder

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen PUL med en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU. Klicka på rubriken för att läsa mer

Det handlar om skyddet av personuppgifter. Dit räknas också bilder. Foton som tages vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att läggas ut på vår förenings hemsida. Så har vi gjort hitills och vi hoppas att ni samtycker till detta även i fortsättningen. Om någon inte vill vara med på bild ber vi er meddela detta till Anne Höglin som är ansvarig för hemsidan, tel. 076-834 67 35 eller 
anne.hoglin05@bredband.net