Kom med och sjung i kören Stämbandet

Kören träffas varje tisdag kl. 10.00-11.30 i Missionskyrkan och övar. Vi har så roligt och trevligt tillsammans med vår duktiga och entusiasmerande körledare Eva Kristensson. Kören sjunger alltid på våra månadsmöten. Som någon sade: Man känner sig så glad och upplyft efter ett körpass!