Resevillkor

Resor Resevillkor Anmälning

Reseanmälning

Skall ske till föreningens reseansvarige, se nedan. Vid anmälan måste namn och telefon samt påstigning vid kajen eller Noret samt rörelsehinder, specialkost, allergi mm. anges.
Speciell plats i bussen kan inte förbokas.
Tag gärna med nya och blivande medlemmar, vid överteckning har SPF-medlem företräde

Betalning

Sker via Bankgiro 555-0439

Avanmälan

Vid endagarsresor måste den göras senast 1 månad före avresan
Avanmäler Du senare eller uteblir, tas en avgift på 100 kr ut och Du får stå för din del av busskostnaden.
Betald biljett till teater o.d. får Du också stå för, om inte biljetten kan säljas.
Vid sjukdom och längre resor gäller andra avanmälningsvillkor.
Avbeställningsskydd 50: -för endagsresa och 100: - för flerdagarsresa

Övrigt

Har Du frågor kring resan kontakta undertecknad per telefon eller
e-post, ej via SMS.
SPF Mora har vid flera resor samarbete med SPF i Älvdalen och vi delar normalt antal platser jämt mellan föreningarna.
Reseprogram finns i klubblokalen och på vår hemsida

Reseansvarig

Gösta Helldal tel. 070-631 75 25
E-post: hg.helldal@gmail.com