Påminnelse: Betala SPF Seniorernas medlemsavgift med e-faktura senast 31/12.

Medlemmar kan nu betala SPF Seniorernas medlemsavgift med e-faktura via banken, dock senast 20211231, för att få 2022 års medlemsavgift via e-faktura.

  • Då slipper man hålla reda på inbetalningskortet och behöver inte heller fylla i ett långt OCR-nummer när man betalar. Dessutom hjälper man till att spara pengar år SPF Seniorerna, samtidigt som miljön mår bättre av att vi skickar ut så få pappersfakturor som möjligt.
  • Alla banker klarar av att hantera e-faktura via sina internetbanker. Exakt hur de går tillväga skiljer sig lite åt beroende på bank. Nedan finns länkar till de större bankerna i Sverige. Medlemmarna kan även kontakta sin bank direkt så får de hjälp. Cirka 20000 medlemmar har redan valt att anmäla sig till detta.

Nordea

https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/e-faktura.html

Handelsbanken

https://www.handelsbanken.se/sv/privat/konton-kort-och-betala/betala/betala-rakningar

Swedbank

https://www.leksandssparbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/betala-rakningar/e-faktura.html

SEB

https://seb.se/privat/betala/betala-rakningar/e-faktura