Nu är vi i mörkret och halkans säsong

Vi går nu med raska steg in i en tid med mörker och halka för såväl gående, cyklister och bilförare. Vi måste vara förberedda och rustade att möta de problem och risker som plötsligt och oväntat dyker upp.

Vi vet att man syns sämre i mörker och risken att halka ökar. Mest utsatta är äldre oskyddade trafikanter, med andra ord äldre gående.

Gör dig synlig för andra trafikanter

Som gångtrafikant är det viktigt att göra sig synlig för fordonsförare och det gör man bäst med reflexer av olika slag. Reflexväst eller jacka med reflexer är utmärkt att använda, men också reflexbrickor och reflexer att fästa runt armar och ben är mycket bra. Säkrast är att kombinera flera reflexer. Cyklister ska ha belysning som fungerar under mörker samt reflexer på ekrarna. Som bilförare är det viktigt att ha bra belysning på bilen samt torkarblad som håller rutan ren. Spolarvätska ska vara påfylld och anpassad för kallgrader.

Plötslig halka

En fuktig gångbanan eller väg kan plötsligt och oväntat bli glashal. Det kan vara svårt att förutse denna plötsliga halka, som beror på ett snabbt omslag till kallt väder. Den ”vanliga” halkan kan man förbereda sig på med att använda halkskydd. Det mest effektiva är skor med inbyggt halkskydd – dubbar. Även halkskydd som fäst på hälen är att rekommendera. En ”enkel” halkolycka medför ofta en lång konvalescent.

Dubbade eller odubbad

Under tiden 1 december – 15 april är det lag på att ha vinterdäck på bilen. Vinterdäck kan vara dubbade eller odubbade s.k. friktionsdäck. Det är tillåtet att använda dubbdäck under annan tid också, 1 oktober – 15 april, om det är eller kan befaras vinterväglag. Vad man väljer beror oftast vilket underlag man mest åker på. Vinterväglag är när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Den kortaste bromssträckan på halt vinterväglag får man med bra dubbade däck. En viktig detalj är att hastigheten alltid måste anpassas till det väglag som råder.

Trafikgruppen
Bernt Bergkvist