Problem med hörsel?

Ett möte blir mer tillgängligt för alla om det anpassas för hörselskadade deltagare. Vårt hörselombud har gjort en checklista för att förbättra vårt stöd till de som har en hörselnedsättning.

Hörselombud Bengt Borkeby

Tel: 070-439 16 02, Epost: bengt.borkeby@gmail.com

Checklista för möten inom SPF Leksand - Krav på lokal

  • Ett möte blir mer tillgängligt för alla om det anpassas för hörselskadade deltagare. Den här checklistan ger en överblick, se här

1177 - Hörcentral Falun

E-tjänster, telefon och öppettider, beställ tid, mm.

Hörselundersökningar - Region Dalarna

  • Hörselnedsättning kan uppstå gradvis eller plötsligt och kan drabba ena eller båda öronen. Du kan uppleva att ljuden blir svagare eller förvrängda och att det blir svårare att uppfatta tal. Det kan också susa eller pipa i öronen. Du bör då göra en hörselundersökning.

Hörsellinjen - Dalarna

  • Barn och vuxna som bor i Dalarna och har hörselproblem har rätt till specialistvård inom landstinget.

Hörsellinjen - HFR

  • Rådgivningstjänst som drivs av Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Vårdguiden - hörsel

Läs- / Sevärdavärda artiklar

Hjälpmedel vid digitala möten

  • Det finns många sätt att göra ett digitalt möte mer tillgängligt för en person med hörselnedsättning. Hörsellinjen.se har samlat information under rubriken: Hörselsmarta distansmöten.
  • En möjlighet är att använda skrivtolkning vid ett distansmöte. Skrivtolkning kan bokas av den som behöver det, ingen behovsprövning.
  • Att ha bra rutiner vid ett distansmöte hjälper alla. Läs om det här

Möjligheter att förstärka och förbättra ljudet