INSTÄLLT - Info om Halkövningsbanan

Hans Moberg och hans info den 22 september om halkövningsbanan är inställd. Vi är välkomna när det är aktuellt.