Socialstyrelsen - Öppna jämförelser 2020 - ÄLDREOMSORG

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området äldreomsorg.

Öppna jämförelser av äldreomsorg

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området äldreomsorg. Inom öppna jämförelser av äldreomsorgen finns flera produkter. På den här sidan hittar du de resultat som främst baseras på enkätdata samt resultat från Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre, som baseras på olika datakällor som nationella enkäter, officiell statistik och kvalitetsregister. För mer info, klicka här.

Socialstyrelsen - Öppna jämförelser 2020 - ÄLDREOMSORG FÖR DALARNA