Information om "Rådgivande organ"

Nu finns information från bl.a. Kommunala Pensionärsrådet på kommunens hemsida.

På vår hemsida finns information om bl.a. Brottsförebyggande råd, Handikappråd och Pensionärsråd. Under alla år har tex Catharina  bidragit med mycket information om vad som hänt i Kommunala Pensionärsrådet (KPR), se här.

Nu har även kommunen börjat lägga upp information om "Rådgivande organ" (Brottsförebyggande råd, Handikappråd och Pensionärsråd) med minnesanteckningar från deras möten, se här.