Styrelsens utvecklingsarbete

Styrelsen har stannat upp för eftertanke om föreningens verksamhet

Då och då måste styrelsen ta tag i nuläget för att kunna leda föreningen framåt. Men det krävs också en blick bakåt. Tage Danielsson sa vid tillfälle, Den som vill gå framåt utan att se bakåt, den får se upp. Nog så kloka ord sagda med Tages poetiskt, vitsiga ton.

Ungefär här är vi efter en halv dags arbete. Ancie Bergenda från Studieförbundet Vuxenskolan inledde oss med en delvis ny syn på att se över arbetet i en ideell organisation som ju SPF är.

Vad är det som vi medlemmar söker när vi ansluter oss till en förening? Svaren beror naturligtvis på vem du frågar, men visst är det så att vi söker glädje och gemenskap? Förmodligen ett komplement till vardagen. Möjligen kan det att vara medlem, bli en ersättare av den arbetsgemenskap vi lämnar vid pensioneringen.

Det här är SPF.s värdegrund, så som den är formulerad i det nu aktuella förslaget till stadgar:

- Vi värnar varje persons lika värde och rätt. Vi anser att rätten till ett gott och värdigt liv är av central betydelse. Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens som finns bland seniorer. För att förverkliga dessa värden fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet.

Längre än så behöver vi egentligen inte gå tillbaka. Det här är den osvikliga grunden för vad föreningens verksamhet ska innehålla. Om några veckor tar styrelsen nästa steg. Vi har den verksamhetsplan som årsmötet beslutat om. Den tar vi då tag i tillsammans med alla idéer och enastående möjligheter vi har i SPF Leksand.