Under sommaren är det ju lite stiltje med SPF verksamhet

men det finns ju en del annat att göra om man vill ...

Jag har lagt upp en del på vår hemsida, se här.