Glad midsommar!

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig midsommar. Speciellt går våra tankar i dessa dagar till vår ordförande Ingvar Gustafsson och hans familj. Ingvar dog den 9 juni.