Varning - lurendrejeri

Om ni tex. får mail från COOP enligt bild, ta bort meddelandet och klicka absolut INTE på någon länk. Det är lurendrejeri!

Det har kommit varianter på COOP mail den senaste tiden, bl.a med rubrik "COOP 2019:s erbjudanden har börjat. Kolla vad vi kan erbjuda dig.".

Var försiktig!

Ett sätt att kontrollera om mailet verkligen är från COOP är att kontrollera avsändaradressen,  se exempel.
(<Snus@hpnews.hp.com> är väl tveksamt om det är från COOP).