Trafikfråga jan-feb + Ny fråga feb.-mars.

Rätt svar på trafikfråga jan-feb. Vinnare blev Leif Arnesson.

Ny fråga för februari-mars, klicka här

Svar - Trafikfråga januari/februari


Tolv har svarat på trafikfrågan för januari/februari via hemsidan. Trafikgruppen hade nog räknat med flera, men det var ju första gången. Vi hoppas på större deltagande i kommande trafikfrågor.

Fråga februari/mars ligger ute på hemsidan, så det är bara att gå in och svara.

Rätt svar på frågan om stoppsträckan i 50 km/tim är ca 25 meter.
Rätt svar på frågan om vägmärket är Gångfartsområde. Inom detta område får man inte köra fortare än gångfart 7 km/tim och ska lämna gående företräde

De allra flesta har svarat rätt på båda frågorna och vad märket innebär.

Vinnaren i månadens trafikfråga är Leif Arnesson som vinner en lunchkupong, pensionär, på Tegera Arena. Grattis!

För trafikgruppen
Bernt Bergkvist