Vanliga bedrägerier – skydda dig

Just nu är det ganska stor aktivitet att försöka lura dig. Se information på bl.a. polisens hemsida.