Tre studiecirklar är på gång

Tre studiecirklar är på gång att startas den närmaste tiden.

  • Banktjänster för pensionärer har lockat elva deltagare. Ancie på Vuxenskolan är i full färd att "paketera" banktjänsterna tillsammans med andra nyttigheter för pensionärer så att det blir tre träffar. Kallelse till första träffen går ut så snart Ancie är klar.

  • Två nya omgångar av Hudvård och makeup kommer att gå 13 respektive 20 april. Det finns två platser kvar. Anmäl till Eva Jonsson (070-665 6910, joneva46@gmail.com). Först till kvarn...

  • Matlagning för män kommer att dras igång någon vecka efter påsk. Även här finns två platser kvar. Anmäl till Leif Arnesson (070-216 3553, arnessonleif45@gmail.com). Först till kvarn...