Årsmöte 2018

Ett 90-tal medlemmar hade mött upp till årsmötet. Innan det formella mötet startade bjöd föreningen på välsmakande tårta och kaffe som intogs under tiden ett bildspel, skapat av Stig Jakobsson, över genomförda aktiviteter under 2017 rullade.

Sedan dags för underhållning med radarparet Ingemar Ihlis och vår skönsjungande kyrkoherde John Sund. Mycket uppskattat av deltagarna!

Därefter vidtog parentation för de medlemmar som lämnat oss under 2017. Ett tänt ljus och vackra blommar omringade ceremonin som sköttes av John Sundh. På storbild kunde vi se de fyra kyrkorna inom kommunen. Det blev en mycket fin och värdig ceremoni.

Så dags för det formella årsmötet enligt dagordningen. Presidiet bestod av Bengt Borkeby som ordförande och Gunilla Lööw Östning som sekreterare. De skötte uppgiften med en äran!

Som avslutning tackades ett antal funktionärer av för sina insatser.
Ordföranden tackade för förtroendet att tillsammans med övriga i styrelsen leda föreningens arbete och lovade att vi kommer att göra vårt bästa!

Eva Jonsson