Sammanfattning av styrelsemöte 2018-05-17

Mötet öppnades och Ellen Arnesson hälsades välkommen som ny medlem i styrelsen och Stig Jakobsson som adjungerad medlem.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har haft möte och Leksand anses vara en trygg plats.

En rapport från Kommunala pensionärsrådet (KPR) kommer inom kort från ett möte med övriga föreningar inom distriktetet.

Stig Jakobsson informerade om problem med förbundets och distriktets hemsidor, samt den nya dataskyddslagen GDPR.

Programgruppen är klar med höstens program och nu planerar gruppen för våren 2019.

Vi diskuterade även ev. Mat o Prat på Insjöns Hotell med efterföljande Parkgolf.

Vad gäller ekonomi så har vi erhållit ett bidrag till hyreskostnader från Kommunen