Trafikgruppens möte 2018-05-24

Det diskuterades kring kommunens skrivningar om att det ska bildas vägföreningar i de olika byarna, mm.

Mer information under rubriken Information/Föreningen/Trafikombud, klicka här