Gökotta

Gökottan i torsdagsmorse lockade tio morgonpigga och glada deltagare.

Det var en solig vacker sommarmorgon, dock lite kyligt i början. Tyvärr dök inte göken upp men många andra intressanta fågelarter visade sig t ex skrattmås, skäggdopping, wigg, svala och storspov. En av höjdpunkterna var rosensfinkens sång. Åke Tidigs visade också på och berättade om olika växter. En mycket trevlig och uppskattad aktivitet.