Frågor om vägföreningar ..

.. och om hur kommunen går vidare med frågan.

Brev från SPF Leksand till kommunen:

Jag får mycket frågor om vägföreningar och om hur kommunen går vidare med frågan. Har ni någon information?

Jahn Östberg SPF
----------------------------------------------------------
Hej Jahn
På kommunens hemsida finns mer information: se http://www.leksand.se/Trafik-och-infrastruktur/Trafik-och-gator/Gator/Enskilda-vagar/

Med vänlig hälsning
Lars Lindblom, Trafikingenjör
Leksands kommun
Samhällsutveckling, Trafikenheten

För mer information från SPF Leksands trafikombud, klicka här